8 สิ่งที่ผู้นำ(Leader) ต่างจากเจ้านาย(Boss)

จากบทความที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องการพัฒนาความเป็นผู้นำ แต่หลายท่านอาจยังสับสนระหว่าง ผู้นำ และ เจ้านาย บทความนี้จะชี้ให้เห็นถึงความต่างเพื่อที่ผู้อ่านจะได้ทราบว่าควรวางตัวอย่างไรหากท่านต้องการที่จะเป็น “ผู้นำ”

  1. เจ้านายจะใช้ประโยชน์จากคุณ ในขณะที่ผู้นำจะเสริมสร้างคุณค่าและอำนาจให้แก่คุณ

2. เมื่อเกิดปัญหาเจ้านายจะโทษคุณ แต่ผู้นำจะวางแผนเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

3. เจ้านายจะคอยสั่งคุณ แต่ผู้นำจะนำคุณไปพร้อม ๆ กัน

4. เจ้านายใช้คำว่า “ฉัน” แต่ผู้นำใช้คำว่า “เรา”

5. เจ้านายจะใช้อำนาจเพื่อให้คุณกลัว แต่ผู้นำจะใช้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

6. เจ้านายจะเอาแต่สั่งคุณ ในขณะที่ผู้นำจะพูดคุยหรือขอความช่วยเหลือจากคุณ

7. เจ้านายจะชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จ แต่ผู้นำจะแสดงให้เห็นว่าทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

8. เจ้านายจะเอาดีเข้าตัวเพียงคนเดียว แต่ผู้นำจะให้เครดิตแก่ทีมงาน

Image Credit : yukbisnis.com

Cr : boredpanda.com

Cr : scholarship.in.th