สุดยอดหัวหน้างาน [by Mahidol]

สุดยอดหัวหน้างานเป็นอย่างไร ?

สาระดี ๆ เพียง 3 ตอน ที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานที่ดีบรรยายโดย รศ.สุขุม นวลสกุล จากหลักสูตรอบรมของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 1 “ตำแหน่งหัวหน้างาน หากได้รับมาเพียงเพราะวัยและเวลาที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวแล้ว ใคร ๆ ก็สามารถเป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ได้รับการยอมรับนั้น ยังจะต้องอาศัยความสามารถอื่น ๆ ประกอบเข้าด้วยกันอีกด้วย”
ตอนที่ 2 “การปฏิบัติตนให้เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องศรัทธาได้อย่างไรและร่วมฟังตัวอย่างวิธีการในการวางตนของหัวหน้างานมือเอกจากประสบการณ์ตรงที่น่าสนใจ”
ตอนที่ 3 “หัวหน้าที่ดีควรทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกในการทำงานได้อย่างดี”

CR . Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น